Često se u tekstovima osvrćemo na to da su pretpostavke majke svih zala. Da ne trebate pretpostavljati, već pitati ono što vas zanima. Pa opet se previše često susrećemo sa ljudima koji i pored toga što nemaju predstavu o tome šta je NLP, zauzimaju određene stavove.

Pa evo još jednom. Šta je NLP? 

NLP je jednostavno najbolji komunikacioni model. Kada kažemo komunikacioni model, to znači da kada prođete bilo kakvu obuku ili edukaciju iz oblasti NLP-a vi stičete prave veštine komunikacije. 

Da definišemo šta je komunikacija? 

Definicija komunikacije ima na stotine. Najjednostavnije rečeno, komunikacija predstavlja prenošenje razumljive infomracije i podrazumeva postojanje pošiljaoca informacije, poruku i primaoca informacije. Postoji više vidova komunikacije, i to: verbalna, neverbalna, intrapersonalna, interpersonalna, grupna, javna, masovna, aktivno slušanje, telekomunikacija, računarsko posredovana komunikacija i zdrava komunikacija.

Mi komuniciramo non stop. Pa čak i kada mislimo da to ne činimo, mi komuniciramo. Bilo sa jednom ili više osoba. Bilo verbalno ili neverbalno. Svesno ili nesvesno. Mi konstantno šaljemo i primamo informacije iz okruženja. To je prirodan proces koji se odvija sa i mimo naše volje.

Sve ovo lako dovodi do zaključka koliko je naša veština komuniciranja važna. Prvenstveno veština komuniciranja sa samim sobom, a onda i sa okruženjem. Bilo da se radi o privatnom, društvenom ili poslovnomm aspektu života. Ništa manje važna nije veština primanja informacija iz okruženja. Koliko ste vešti u tome? Koliko vešto prepoznajete informacije koje dobijate iz okruženja? One verbalne, neverbalne, pisane ili bilo koje? Najvažnije pitanje jeste, da li smatrate da je potrebno razvijati veštinu komuniciranja, posebno ako se ima u vidu koliki deo naših života ona čini?

Eto to je NLP. NLP jeste komunikacioni model koji vas uči načinima komuniciranja. Koji vas uči kako da prepoznate informacije koje primate i kako da organizujete informacije koje pružate.

Sigurno ste imali prilike da sretnete osobe koje su se istakle u načinu komuniciranja. Na primer osobe koje se lako uklapaju u najrazličitija društva, osobe koje imaju neverovatnu veštinu lidera, osobe koje su odlična podrška, osobe za koje kažete „Ma njima sve ide od ruke.“ To su osobe koje su ili radile na svojim veštinama komunikacije, ili su prirodno nadarene u određenim oblastima, tj. aspektima života. NLP se i bavi prirodnim procesima komunikacije. On ne izmišlja ništa novo, već vas uči kako da te prirodne procese unapredite na sveopšte dobro, jer polazi od stanovišta da ako jedna osoba može nešto da uradi, svako to može.

NLP vas ne motiviše. NLP vas ne izoluje. NLP vas ne zbunjuje.

NLP VAS JEDNOSTAVNO UČI KAKO DA STVORITE NAJBOLJU VERZIJU SEBE, U SVAKOM POGLEDU.

I naravno, ako i dalje imate nedoumice, ako vam i dalje nešto nije jasno, molimo vas PITAJTE, nikada ne pretpostavljajte. Svaka pretpostavka u životu vodi vas u zablude koje vam troše dragoceno vreme. Za pitanje vam je potrebno par trenutaka. Zato ne oklevajte. Tu smo za vas.