NLP Master

NLP Master trening, predstavlja drugi stepen interaktivnog, razvojnog treninga, koji je akreditovan od strane Švajcarske Međunarodne Asocijacije za NLP .
International Association for Neuro - Linguistic Programming

Trening obuhvata ukupno 130 sati, raspoređenih u 7+1 modula. Sedam modula predstavljaju treninzi, dok je osmi modul sertifikacija. U sklopu treninga održava se i ukupno 18 sati vežbi. Trening se održava vikendima, s tim što se pred svaki naredni modul održavaju vežbe u trajanju od 3 sata. Treninzi se održavaju svakog trećeg ili četvrtog vikenda, u zavisnosti od praznika.

Sposobnosti koje stičete NLP Master treningom

•    Kompetenciju za primenu veština NLP Practitioner nivoa – pojedinačno i kombinovano;
•    Integraciju aksioma NLP u ponašanje;
•    Znanje osnovnih veština, sposobnosti, tehnika, obrazaca, metoda i koncepata NLP; lična sposobnost u njihovom kompletnom iskorišćavanju u radu sa sobom i drugima;
•    Dizajniranje individualnih intervencija;
•    Kontinuirani razvoj izoštrenosti čula;
•    Primena ekoloških promena, i na sebi i na drugima;
•    Sposobnost za pomeranje fokusiranosti;
•    Unapređene sposobnosti uspostavljanja i održavanja stanja rapporta;
•    Sposobnost identifikovanja osnovnih veština, tehnika, obrazaca i koncepata NLP-a i njihova upotreba u radu na sebi i drugima.

Sadržaj treninga

Trening sadrži sledeće oblasti, raspoređene u 7 modula.
•    Tehnike za postizanje promena u cilju ličnog razvoja u poslovnom i ličnom kontekstu;
•    Metaprogrami;
•    Vrednosti;
•    „Sleight of mouth“ obrasci;
•    Unapređena upotreba submodaliteta;
•    Utvrđivanje i promena uverenja i pretpostavke;
•    Napredni nivo Miltonovog i Meta modela;
•    Hipnoterapija
•    Komunikacija na više nivoa;
•    Modeli pregovaranja i upravljanja konfliktima;
•    Modelovanje;
•    Sistemski rad;
•    Napredna vremenska linija;
•    Integrativni NLP modeli.

Po završenom treningu, vrši se sertifikacija (8.modul). Sertifikacija podrazumeva polaganje pismenog i praktičnog testa.

Izdaje se sertifikat Švajcarske Međunarodne Asocijacije za NLP – IANLP.

SPREMNI STE ZA TRENING NLP Master?

'